Fangststatistikk 2014

DatoNavnArtRedskapVekt
07.06.2014 Thomas Moksnes Laks Mark 10,5 kg
15.06.2014 Rune Pettersen Laks Sluk 1,9 kg
20.06.2014 Vegard Nordby Laks Mark 14,3 kg
25.06.2014 Tommy Kjær Laks Mark 6 kg
25.06.2014 Tommy Kjær Sjøørret c/r Mark 1,5 kg
01.07.2014 Morten Keyn Sjøørret c/r Flue 2 kg kg
30.06.2014 Jan Ove Arntsen Laks c/r Mark 4,4 kg
03.07.2014 Morten Keyn Sjøørret c/r Mark 1,2 kg
09.07.2014 Tore Oustad Laks Mark 1,5 kg
10.07.2014 Tore Oustad Sjøørret c/t Mark 1,0 kg
16.07.2014 Petter Bærum Laks Sluk 8,0 kg

Movaldet

Movaldet - også kalt Mohølen -ligger på vestsiden av Gaula på på grensen mellom Melhus og Kvål i Melhus kommune, vel en mils vei oppstrøms munningen av elven. Valdet er ca 700 meter langt.

Valdet fisker stort sett ved alle vannføringer - fra omkring 300 m3/s og helt ned 10-20 m3/s. Dette sikrer at man kan fiske selv om forholdene ikke nødvendigvis fremstår som de aller beste. Det er en kjensgjerning at Gaula kan være lunefull når det gjelder vannføring, og særlig mot slutten av sesongen kan man oppleve rimelige ”tørre” tilstander. Da er det godt å ha tilgang til en strekning som tåler variasjon i vannføring.

Valdet er skjermet fra all trafikk og støy, og gir en sjelden villmarksfølelse. Vi tilbyr overnatting I egen hytte bare noen meter fra elvebredden.Movaldet leies på ukesbasis i 2012 sesongen

Kontakt:

  • Arne Oustad Nordbotn
  • Mo gård
  • 7224 MELHUS
  • 954 16 736
  • arne@bb-entreprenor.no